100 служители на Община Дупница повишиха квалификацията си с проект по ОПАК pres 14-05-2014_001