Отчитат работата на местния парламент в Дупница за първите 8 месеца на годината Информация за работата на местния парламент в Дупница ще бъде първа точка от дневния ред на сесията в петък. Както вече информирахме, тогава ще бъде избран и нов председател на ОбС, тъй като изтече 6-месечния мандат на досегашния инж. Владимир Владимиров.