11-те на Германея срещу Места. Димитър Чечев сред резервите