Обекти с културно и историческо значение бяха реставрирани в комплекс Самуилова крепост