Съветниците от Дупница се аплодират, след като единодушно приеха бюджета от 3-ия път С пълно единодушие, общинските съветници от Дупница приеха от 3-ия опит бюджета на Общината за 2014 година. Всички 28 присъствали гласуваха За промяната на бюджета от първоначалния му вид, който е завишен с 250 000 лева. Кметът на града инж. Методи Чимев изрази надежда, че заложените суми ще могат да бъдат корегирани, след като бъде емитиран облигационния заем. “Кой не иска да бъдат завишени парите за спорт и култура, най-малкото, защото това са видните дейности. Надявам се да мине успешно емитирането на заема и да можем да редактираме тези пари, още повече, че на един футболен клуб “Марек” например, му предстои участие в “А” група”, коментира дупнишкия градоначалник. С аплодисменти приеха съветниците края на гласуването.