От втори опит! Избраха Овчарченска за заместник на Владимиров Общинският съветник от НДСВ в дупнишкия минипарламент Силвия Овчарченска бе избрана за заместник-председател. Тя ще води заседанията в отсъствието на инж. Владимир Владимиров. Това бе и единствената точка от днешния дневен ред, по която възникнаха нападки между съветниците. Д-р Матей Попниколов припомни от стари заседания на местните парламентаристи, че от БСП в лицето на Станислав Павлов и Асен Башленски са били против, но сега групата на БСП гласува за този избор. Попниколов взе думата по този въпрос, тъй като неговата докладна, касаеща промяна в Правилника за работа на местния парламент в частта й за заместник-председател, третираше отпадането на такава длъжност, но съветниците не я приеха да бъде включена в дневния ред. Председателят на ОбС Владимир Владимиров му отне думата, тъй като не е по темата. Независимият Методи Стойнев нападна Първан Дангов за това, че гласува с новото мнозинство и е станал техен подръжник, срещу което до скоро е бил против. В крайна сметка с 14 гласа За, 9 – Против и 2-ма въздържали се Овчарченска бе избрана за заместник на Владимиров.