Няма да се намалява бройката на новите работни места в ЦНСТ-Дупница Заместник кметът на Община Дупница по европроектите Красимир Георгиев ще сключи утре в 10 часа договор в Министерство на труда и социалната политика за откриването на работни места в новоизградения Център за настаняване от семеен тип. По този начин ще бъдат осигурени 10 работни места, информират от общинския пресцентър. Сумата на договора е 219 925,50 лева, което представлява пълната издръжка на заведението – заплати, консумативи и т.н. за 19 месеца. След изтичането на този срок, ЦНСТ-то ще премине на държавна издръжка.