Добре е да знаете…  Данъчно задължените лица (ДЗЛ) на територията на Община Дупница е добре да знаят, че относно ползване на облекчения за заплащане на данъци са длъжни да се явят в сградата на общинска администрация и лично да заявят желанието да се възползват от възможността за облекчение. За целта те трябва да предоставят съответните документи доказващи обстоятелства както следва: