Приключиха дейностите по проекта „Интегриран план за градско възтановяване и развитие на град Дупница“