Община Дупница отчете успешното изпълнение на проекта за изграждане на ЦНСТ