ОбС-Дупница гласува 500 000 лева за заем от ФЛАГ, съветник от БСП отказа да гласува С гласовете на 19 съветници, този път мина докладната за поемане на 500 000 лева дълг от фонд ФЛАГ. Сумата представлява 10 процента от финансирането на проекта "Зелена и достъпна градска среда", който се реализира в момента в града. В остри спорове влязоха Костадин Костадинов от ОДБ и кмтът Методи Чимев по отношение финансиране и разплащане. Костадинов поиска от градоначалника да оттегли казаното в декларацията по адрес на местния общински съвет, която бе разпространена, след като на първото гледане на докладната преди 2 седмици тя не мина. Чавдар Милушов от БСП изрази опасение, че Общински съвет няма как да поема такъв дълг, тъй като са минали срока от 37 месеца, но юристите обясниха, че в този случай няма нарушение и е сред изключенията, що се касае до краткосрочен дълг.