През последната седмица няма нови хора болни от бруцелоза. Изследват и домашните кучета Общият брой на заболелите от бруцелоза хора до момента остава 32-ма. Всички те са хоспитализирани и стриктно спазват лекарските предписания. По настояване на гражданите започна вземането на кръвни проби при свине от домашните стопанства и дворни кучета. На 27.08.2015 г. бе установено наличието на бруцелоза при 3 от общо 11 изследвани кучета. Те ще бъдат евтаназирани по хуманен начин. При 19-те кръвни проби взети от свине, резултатът е отрицателен. Стопаните признават, че са хранели домашните си любимци и свинете с месо или мляко, добито от заразено животно. Областната дирекция по контрол на храните съобщава, че днес са изпратени проби от още 6 броя свине и 5 броя кучета на територията на гр. Рила, като към момента в Лабораторията по особено опасни инфекции – София се изследват взетите проби на свине и кучета и от с. Смочево. Областна администрация – Кюстендил благодари на гражданите за оказаното съдействие на екипите при изследването на хората и животните.